برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
Optimizing Bi-Objective Multi-Commodity Tri-Echelon Supply Chain Network (4626 مشاهده)
Relationship between Job Satisfaction, Job Performance and Team Identity: An investigation of the Mediating Role of the Corporate Identity (4076 مشاهده)
Forecasting the Iranian Tax Revenues: Application of Nonlinear Models (3995 مشاهده)
Energy Intensity of GDP: A Nonlinear Estimation of Determinants in Iran (3963 مشاهده)
The Estimated Transformational Leadership Style between the Private and Public Banks’ Managers and its Effect on Job Satisfaction in Iran (3869 مشاهده)
Measurement and Comparison of Industrial Infrastructure of SMEs among Iranian Provinces (3635 مشاهده)
The Estimation of Tax Capacity in Oil Exporting Countries: A Panel Data Approach (3573 مشاهده)
Ranking and Managing Stocks in the Stock Market Using Fundamental and Technical Analyses (3560 مشاهده)
Evaluating the effects of energy and economic growth on Carbon dioxide emission (using spatial panel data) (3486 مشاهده)
An Examination of the Relationship between Values at Risk and Expected Stock Return in Tehran’s Stock Exchange (3453 مشاهده)
The Interaction between Income Inequality and Inclusive Growth in Iranian Provinces (SURE Approach in Panel Data) (3401 مشاهده)
Fractal Population Ecology Theory (3279 مشاهده)
The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian Provinces (3253 مشاهده)
The Modeling of Dynamic Optimal Bidding in Electricity Market of Iran (2972 مشاهده)
Decomposition of Growth Quality in the Islamic Republic of Iran during the Period 1971-2013 (2678 مشاهده)
Economic Factors Affecting Life Satisfaction in Iran (2576 مشاهده)
The Effects of Global Economic Crisis on Capital Structure: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) (2457 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian Provinces (2856 دریافت)
The Modeling of Dynamic Optimal Bidding in Electricity Market of Iran (1564 دریافت)
The Interaction between Income Inequality and Inclusive Growth in Iranian Provinces (SURE Approach in Panel Data) (1372 دریافت)
Ranking and Managing Stocks in the Stock Market Using Fundamental and Technical Analyses (1363 دریافت)
The Estimated Transformational Leadership Style between the Private and Public Banks’ Managers and its Effect on Job Satisfaction in Iran (1220 دریافت)
The Estimation of Tax Capacity in Oil Exporting Countries: A Panel Data Approach (1105 دریافت)
Energy Intensity of GDP: A Nonlinear Estimation of Determinants in Iran (1043 دریافت)
Measurement and Comparison of Industrial Infrastructure of SMEs among Iranian Provinces (996 دریافت)
Fractal Population Ecology Theory (978 دریافت)
Forecasting the Iranian Tax Revenues: Application of Nonlinear Models (973 دریافت)
Economic Factors Affecting Life Satisfaction in Iran (937 دریافت)
Optimizing Bi-Objective Multi-Commodity Tri-Echelon Supply Chain Network (899 دریافت)
Relationship between Job Satisfaction, Job Performance and Team Identity: An investigation of the Mediating Role of the Corporate Identity (872 دریافت)
An Examination of the Relationship between Values at Risk and Expected Stock Return in Tehran’s Stock Exchange (844 دریافت)
Decomposition of Growth Quality in the Islamic Republic of Iran during the Period 1971-2013 (748 دریافت)
Evaluating the effects of energy and economic growth on Carbon dioxide emission (using spatial panel data) (735 دریافت)
The Effects of Global Economic Crisis on Capital Structure: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) (721 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3355 بازدید)
اعضا هیات تحریریه ( 1762 بازدید)
خوش آمدید ( 275 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 437 چاپ)
اعضا هیات تحریریه ( 242 چاپ)
خوش آمدید ( 158 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Economics and Management Studies

Designed & Developed by : Yektaweb