برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
Optimizing Bi-Objective Multi-Commodity Tri-Echelon Supply Chain Network (3671 مشاهده)
An Examination of the Relationship between Values at Risk and Expected Stock Return in Tehran’s Stock Exchange (3071 مشاهده)
Energy Intensity of GDP: A Nonlinear Estimation of Determinants in Iran (3030 مشاهده)
Relationship between Job Satisfaction, Job Performance and Team Identity: An investigation of the Mediating Role of the Corporate Identity (3008 مشاهده)
Forecasting the Iranian Tax Revenues: Application of Nonlinear Models (2826 مشاهده)
Measurement and Comparison of Industrial Infrastructure of SMEs among Iranian Provinces (2823 مشاهده)
The Estimated Transformational Leadership Style between the Private and Public Banks’ Managers and its Effect on Job Satisfaction in Iran (2750 مشاهده)
Ranking and Managing Stocks in the Stock Market Using Fundamental and Technical Analyses (2701 مشاهده)
Evaluating the effects of energy and economic growth on Carbon dioxide emission (using spatial panel data) (2567 مشاهده)
The Interaction between Income Inequality and Inclusive Growth in Iranian Provinces (SURE Approach in Panel Data) (2421 مشاهده)
The Estimation of Tax Capacity in Oil Exporting Countries: A Panel Data Approach (2360 مشاهده)
The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian Provinces (2342 مشاهده)
Decomposition of Growth Quality in the Islamic Republic of Iran during the Period 1971-2013 (2283 مشاهده)
Fractal Population Ecology Theory (2276 مشاهده)
Economic Factors Affecting Life Satisfaction in Iran (2215 مشاهده)
The Effects of Global Economic Crisis on Capital Structure: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) (2108 مشاهده)
The Modeling of Dynamic Optimal Bidding in Electricity Market of Iran (2101 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian Provinces (2429 دریافت)
The Modeling of Dynamic Optimal Bidding in Electricity Market of Iran (1183 دریافت)
The Interaction between Income Inequality and Inclusive Growth in Iranian Provinces (SURE Approach in Panel Data) (1079 دریافت)
Ranking and Managing Stocks in the Stock Market Using Fundamental and Technical Analyses (951 دریافت)
The Estimated Transformational Leadership Style between the Private and Public Banks’ Managers and its Effect on Job Satisfaction in Iran (946 دریافت)
Energy Intensity of GDP: A Nonlinear Estimation of Determinants in Iran (883 دریافت)
The Estimation of Tax Capacity in Oil Exporting Countries: A Panel Data Approach (797 دریافت)
Forecasting the Iranian Tax Revenues: Application of Nonlinear Models (788 دریافت)
Fractal Population Ecology Theory (760 دریافت)
An Examination of the Relationship between Values at Risk and Expected Stock Return in Tehran’s Stock Exchange (678 دریافت)
Measurement and Comparison of Industrial Infrastructure of SMEs among Iranian Provinces (655 دریافت)
Economic Factors Affecting Life Satisfaction in Iran (634 دریافت)
Optimizing Bi-Objective Multi-Commodity Tri-Echelon Supply Chain Network (625 دریافت)
Decomposition of Growth Quality in the Islamic Republic of Iran during the Period 1971-2013 (588 دریافت)
The Effects of Global Economic Crisis on Capital Structure: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) (573 دریافت)
Relationship between Job Satisfaction, Job Performance and Team Identity: An investigation of the Mediating Role of the Corporate Identity (564 دریافت)
Evaluating the effects of energy and economic growth on Carbon dioxide emission (using spatial panel data) (463 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1836 بازدید)
اعضا هیات تحریریه ( 1011 بازدید)
خوش آمدید ( 264 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 347 چاپ)
اعضا هیات تحریریه ( 168 چاپ)
خوش آمدید ( 148 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Economics and Management Studies

Designed & Developed by : Yektaweb